Skip links

Over ons

“Iedere werknemer is er één, met of zonder beperking!”

Beleidsplan ANBI stichting Nationale Talentenbank

 

In Nederland zitten ruim 200.000 mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking nog steeds thuis zonder werk. Ze willen graag werken, maar krijgen de kans niet.

Dit komt deels door het gebrek aan geschikte banen voor deze doelgroep maar vooral ook doordat werkgevers deze mensen niet kunnen vinden. Mede door de participatie wet zijn heel veel werkgevers bereid om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. Zij weten echter niet waar ze moeten beginnen met het zoeken naar geschikte kandidaten. Nationale Talentenbank maakt deze mensen zichtbaar met een aansprekend en eigentijds loopbaanprofiel.

Op het online platform Nationale Talentenbank presenteren kandidaten zich met hun talenten. Naast het presenteren van talenten hebben zij de mogelijkheid werkgevers te informeren over hun werkervaring, opleiding, vaardigheden en diploma’s en certificaten die ze hebben behaald.

Voor het behalen van de juiste certificaten biedt Nationale Talentenbank in samenwerking met partners meer dan 200 online trainingen onbeperkt en gratis aan waarmee kandidaten zich kunnen profileren en presenteren.

Doelgroep

Bij Nationale Talentenbank zijn we van mening dat alle mensen in Nederland met een beperking, in welke vorm dan ook, een eerlijke kans op werk verdienen.

We letten niet op leeftijd, huidskleur of geslacht, iedereen vanuit de WIA, Wajong of het doelgroepregister kan gratis een loopbaanprofiel aanmaken op www.nationaletalentenbank.nl.

Voor werkgevers is het platform van Nationale Talentenbank een uitgelezen mogelijkheid om de doelgroep (iedereen met een beperking) een kans te bieden om op een waardevolle manier een bijdrage te leveren aan onze maatschappij.

Naast werkgevers en werknemers is er een grote groep specialisten die vanuit hun professie een belangrijke rol spelen in het tot stand komen van een succesvolle en blijvende match. Deze specialisten bieden we mogelijkheden om hun werk sneller en efficiënter te doen. Deze groep gebruikers betaalt een maandelijkse vergoeding om van de diensten van Nationale Talentenbank gebruik te maken.

Missie, visie en strategie

Het idee van Nationale Talentenbank is ontstaan vanuit de onvrede over de bestaande situatie in Nederland voor mensen met een arbeidsbeperking. Mensen uit deze doelgroep worden geregistreerd en besproken zonder dat er daadwerkelijk iets voor hen verandert. Diverse instanties en organisaties verdienen aan de registratie en/of ‘begeleiding’ van deze mensen. Deze partijen lijken er soms baat bij te hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt juist niet te begeleiden naar werk.

Aan de andere kant zijn er veel bedrijven in Nederland die al dan niet onder invloed van de Participatiewet bereid zijn één of meer mensen uit deze doelgroep in dienst te nemen. De enige weg die zij tot voor kort konden bewandelen voor het vinden van de juiste kandidaten was die van de kandidatenverkenner van het UWV.

In de kandidatenverkenner staan geanonimiseerde profielen van mensen met daarin o.a. opleidingsniveau, affiniteiten, reisafstand, beschikbaarheid. (Alleen van mensen die vallen onder het doelgroepregister.). Meestal met de focus op wat zij niet kunnen. Een werkgever kan in deze kandidatenverkenner “snuffelen”, profielen bewaren en informatie over de kandidaat opvragen bij het WerkgeversServicePunt (WSP).  Voordat het WSP deze informatie kan vrijgeven dient de kandidaat eerst in te stemmen met het vrijgeven van zijn of haar gegevens.

Deze omslachtige manier van werken blijkt in de praktijk vaak niet te werken.

Nationale Talentenbank biedt het alternatief. Een open en transparant platform waarop vraag en aanbod van deze waardevolle arbeidskrachten kosteloos worden samengebracht. Een platform waarop de doelgroep zelf de regie in handen neemt door zelf de verantwoordelijkheid te nemen en te kiezen om mee te gaan doen.

Stichting Nationale Talentenbank kan dit niet alleen. In de komende drie jaar zullen er zoveel mogelijk partnerships en/of sponsorcontracten worden gesloten met organisaties die ook het verschil willen maken voor deze mensen en daarvoor bij willen dragen aan dit goede doel in de vorm van geld, contacten, exposure en nieuwe talenten.

 Doelstelling en strategie

Nationale Talentenbank heeft zich tot doel gesteld om binnen drie jaar in samenwerking met partners tenminste 20.000 talenten zichtbaar te maken en zoveel mogelijk van hen aan betaald werken te helpen. Hiertoe zal het portal nog beter toegankelijk worden gemaakt voor talenten uit de doelgroep.

Het werven van talenten zal gebeuren door het op de juiste manier zoeken van ‘airtime’ in de media en het samenwerken met gemeenten, VSO & Praktijk scholen en landelijk werkende overheidsinstellingen. Voor al deze partijen is Nationale Talentenbank een geweldig kanaal om mensen met een arbeidsbeperking te begeleiden naar werk.

Om Nationale Talentenbank onder de aandacht te brengen van werkgevers en hen te informeren over de uitgebreide mogelijkheden van het platform zullen diverse campagnes worden gestart en bedrijven aan de stichting worden verbonden. Daarnaast willen we gemeenten activeren om Nationale Talentenbank op te nemen in hun Social Return beleid.

 

 

Maak gratis je profiel aan op Nationale Talentenbank

Schrijf je nu in!

Wij helpen onder andere