• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Het geeft voldoening dat mijn bijdrage een verschil maakt. Dat ik mijn talenten kan inzetten om verbeteringen aan te brengen. Ik ben niet gedreven door een verlangen om hogerop te komen, wel om…

Persoonlijk

Het geeft voldoening dat mijn bijdrage een verschil maakt. Dat ik mijn talenten kan inzetten om verbeteringen aan te brengen. Ik ben niet gedreven door een verlangen om hogerop te komen, wel om mijzelf te ontwikkelen.

Lees meer

DISC test

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert
Studdy

Rapport
Professionele DISC Persoonlijkheidstest

Studdy
Naam Datum
Jochem O. 18-03-2020

Inhoudsopgave | 2

Studdy

Overzicht

 • Inleiding 3
 • Disc Web Gedragstijlen 4
 • Toelichting web 5
 • Disc Tabel eigenschappen 6
 • Toelichting tabel 7

Inleiding | 3

Studdy

Waar staat DISC voor?

DISC maakt het mogelijk om menselijke gedragspatronen in kaart te brengen. In objectieve en niet oordelende termen wordt beschreven aan welke gedragsstijl jij de voorkeur geeft.

Om het rapport goed te lezen kijk je naar de vier afzonderlijke scores en de samenhang daartussen. Niemand is 1 kleur. Het geheel wordt bepaald door de mix van de 4 scores. Je stelt eerst vast welke kleuren bovengemiddeld zijn en welke ondergemiddeld (hoog en laag).

Dominant De “D” staat voor Dominantie. Het gaat hier om de manier waarop jij omgaat met problemen en uitdagingen.
Invloed De “I” staat voor Invloed. De manier waarop je invloed op anderen uitoefent.
Stabiliteit De “S” staat voor Stabiliteit. De manier waarop je reageert op veranderingen en tempowisselingen.
Conformiteit De “C’ staat voor Conformiteit. De manier waarop je reageert op regels en procedures die gemaakt zijn door anderen.

DISC Web gedragsstijlen | 4

Studdy

Jouw diagram

Op 18-03-2020 heeft Jochem O. de Studdy DISC Persoonlijkheidstest gemaakt. Op basis van een uitgebreid aantal specifieke stellingen en vragen is onderstaand diagram gegenereerd. Dit diagram geeft een professioneel beeld van de persoonlijkheidskenmerken van Jochem O.. Het webdiagram is verdeeld in 4 quadranten. Aan de hand van de vulling van de quadranten kun je aflezen welke gedragsstijlen meer of minder bij je passen.

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert

DISC Web Gedragstijlen
van Jochem O. gegenereerd op 18-03-2020

Toelichting web | 5

Studdy
Je DISC Web diagram

Wat betekent dit?

Stel op basis van jouw score in bovenstaand DISC webdiagram jouw gedragstijl vast. Dat doe je door de kleurvulling van de quadranten uit het gegenereerde diagram te vergelijken met onderstaande toelichting.

Jouw rode score

 • Je lost nieuwe problemen op een weloverwogen en georganiseerde manier op.
 • Je denkt over nieuwe problemen goed na voordat je handelt.

Jouw gele score

 • Nieuwe mensen ontmoet je het liefst niet te onverwachts. Je benadert ze rustig en gereserveerd.
 • Je hebt je emoties onder controle en gaat stap voor stap nieuwe relaties aan.

Jouw groene score

 • Je geeft de voorkeur aan een gecontroleerde en vertrouwelijke omgeving.
 • In een functie of bij een bedrijf houd jij langer stand dan sommige andere stijlen.

Jouw blauwe score

 • Je houdt je aan afspraken, regels, procedures en protocollen.
 • Kwaliteit en kwaliteitscontrole vind je van het grootste belang.
 • Je bent rustig en uit niet snel je emoties.

DISC Tabel eigenschappen | 6

Studdy
Je DISC Web diagram

Wat past er bij jou?

Op 18-03-2020 heeft Jochem O. de Studdy DISC Persoonlijkheidstest gemaakt. Op basis van een uitgebreid aantal specifieke stellingen en vragen is onderstaande tabel gegenereerd. In deze tabel vindt je de eigenschappen die op basis van jouw test het meest bij je passen.

Dit zijn je primaire DISC-eigenschappen:

Behoedzaam
Feitelijk
Geneigd te hechten
Systematisch
 • Ambitieus
 • Wilskrachtig
 • Competitief
 • Gedecideerd
 • Ondernemend
 • Behoedzaam
 • Cooperatief
 • Aarzelend
 • Meegaand
 • Vreedzaam
 • Charismatisch
 • Overredend
 • Zelfverzekerd
 • Optimistisch
 • Snel van vertrouwen
 • Bedachtzaam
 • Feitelijk
 • Berekenend
 • Logisch
 • Nuchter
 • Reactief
 • Geneigd te hechten
 • Consistent
 • Kalm
 • Stabiel
 • Veranderlijk
 • Actief
 • Rusteloos
 • Deadline bewust
 • Flexibel
 • Behoedzaam
 • Systematisch
 • Ruimdenkend
 • Objectief
 • Diplomatiek
 • Standvastig
 • Onafhankelijk
 • Onverzettelijk
 • Autonoom
 • Onbuigzaam

DISC Tabel Persoonlijke eigenschappen
van Jochem O. gegenereerd op 18-03-2020

Toelichting tabel | 7

Studdy
Je DISC Web diagram
Je DISC kern eigenschappen
Behoedzaam
Feitelijk
Geneigd te hechten
Systematisch

Wat betekent dit?

Onderstaand vind je een uitgebreide toelichting op de tabelscore die je hebt gegenereerd op de DISC Persoonlijkheidstest. De tabel geeft aan de hand van de ingekleurde vlakken duidelijk aan welke eigenschappen het best bij je passen.

Behoedzaam Je bent een persoon die geen onverantwoorde beslissingen neemt. Je bent behoedzaam t.a.v. je omgeving en denkt vooraf goed na hoe je samen met anderen problemen kunt oplossen. Je past je makkelijk aan aan je collega's en je werkomgeving. Belangrijk, want zo bevorder je de zo belangrijke samenwerking.
Feitelijk Je bent doortastend en probeert feiten naar voren te brengen die er toe doen. Naar anderen stel je je wat terughoudend op. Je schat anderen beter in op de waarde die ze hebben om doelen te bereiken. Je kun inhoudelijk moeilijke zaken goed en begrijpelijk uitleggen aan anderen.
Geneigd te hechten Je komt rustig en kalm over. Je bent een logische denker die stapsgewijs te werk gaat. Wil men te snel schakelen en gaat dat ten koste van de kwaliteit dan trek je je terug. Je voelt je dan ook prettiger in een stabiele en meer voorspelbare werkomgeving.
Systematisch Je bent een onderzoekend persoon. Je bent altijd op zoek naar de waarheid door objectief en ruimdenkend te zijn. Je verzamelt graag informatie en test eerst alles goed uit. Je komt rustig en soms wat afstandelijk over.
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

Amefa 2004-2009 (Apeldoorn)
In dienst gekomen bij de ICT afdeling nadat ik voor de inkoop afdeling een order opvolg systeem had gemaakt. Hierdoor konden inkoop orders bij de 30 verschillende leveranciers opgevolgd worden en kon de status hiervan automatisch met de 8 verschillende verkoopkantoren gedeeld worden.
Mijn voornaamste taak was het implementeren van een nieuw ERP systeem. Deze implementatie zou voornamelijk door eigen personeel gebeuren met ondersteuning van key-users vanuit de verschillende operationele afdelingen. Mijn taak hierin groeide uit tot het operationele beheer van dit project. Het vastleggen en opvolgen van openstaande calls, deze afstemmen met de externe consultants en de key-users. Het afstemmen en laten testen van de oplossingen hiervan met de key-users. Ook de technische implementatie was mijn werk. Installatie van de cliënt applicatie, inregelen van de server en printspoolers, inregelen van gegevensuitwisselingen met andere systemen. Ook was ik verantwoordelijk voor de migratie. De data werd door een collega uit het legacy systeem gehaald en door mij ge-hercodeerd en ingelezen in het nieuwe ERP systeem waarna het testen hiervan door key-users door mij werd gecoördineerd. Na een succesvolle implementatie in Nederland werd de implementatie van het verkoopkantoor in Spanje gedaan en de implementatie van de voorraadhoudende locatie in Polen voorbereid.
Mijn tweede taak werd systeem beheer. Uit onvrede over de hiervoor ingehuurde dienstverlener ging ik steeds vaker deze taken zelf oplossen. Hierin was ik volledig autodidact, telkens als een storing of probleem zich voordeed dook ik in de materie om deze zo op te lossen. Al snel was de externe dienstverlener alleen nog nodig voor specialistische zaken als het inregelen van een nieuwe mailserver. Veel voorkomende issues met desktops, servers, applicaties, databases en mailserver werden door mij afgehandeld.
Als hoofdkantoor waren wij verantwoordelijk voor de ICT van de gehele Amefa groep. Naast het uitrollen van het ERP pakket bestond dit uit de implementatie van een MPLS oplossing en het ondersteunen van de lokale ICT infrastructuren. In enkele jaren had ik mij de gehele infrastructuur dermate eigen gemaakt dat bij het vertrek van de ICT manager ik enkele maanden de functie van interim ICT manager heb bekleed.
Enkele maanden na het aantreden van een nieuwe ICT manager was de uitdaging uit de functie. De desktop en server omgeving was nu volledig virtueel. Door economische en bedrijfspolitieke redenen was de internationale implementatie van het ERP pakket stil komen liggen. Lokaal was er weinig werk aan het inmiddels goed functioneren ERP pakket. De vorige ICT manager hield zich voornamelijk bezig met het strategisch (International) beleid en liet het operationele niveau aan mij. Met de nieuwe ICT manager viel voor mijn functie ook het inkopen en aansturen van externen weg.
Tennet 2010-2011 (Arnhem)
Ik heb toen de overstap gemaakt naar Tennet. Een vele malen grotere organisatie waar ik hoopte mijn brede kennis van het ERP systeem te kunnen inzetten. Door de verregaande verzuiling in deze organisatie kon ik slechts een deel van mijn kennis inzetten en verder ontwikkelen. Er werd veel maatwerk aangevraagd en het beoordelen hiervan en vervolgens uitrollen hiervan was een van de grootste taken van de afdeling functioneel applicatiebeheer. Wel heb ik me toen verder verdiept in de programmering van de applicatie logica en de werking van de onderliggende database. Een van de noemenswaardige projecten was het evalueren en herschrijven van de vele query’s die de database belasten. Ook het schrijven van een nieuw disaster recovery plan van de afdeling volgende op een ernstige storing die enkele dagen duurde waarbij de lacunes in de huidige procedure pijnlijk duidelijk werden.
Voor een redelijk deel hield ik mij bezig met technisch applicatiebeheer, wat geen onderdeel uitmaakte van mijn taakomschrijving. In mijn functie als functioneel applicatiebeheerder waren geen mogelijkheden tot groei.
Dru 2011-2012 (Duiven)
Omdat ik een bredere functie zocht en meer uitdaging ging ik aan de slag bij Dru als applicatiebeheerder/systeembeheerder. Ter ondersteuning en vervanging van een chronisch zieke collega. Veel van de systemen waren verouderd en op onprofessionele wijze met elkaar verbonden. Wel was uit kostenbesparing een deel van de servers virtueel. Een groot deel van mijn tijd was ik storingen aan de systemen aan het oplossen. Er werd weinig geïnvesteerd in de ICT infrastructuur en het ontbrak duidelijk aan een moderne ERP oplossing. Pijnlijk duidelijk gemaakt door de vele meters dotmatrix printpapier die de inkoper wekelijks door moest nemen. ondanks de vele voorbeelden was er geen steun voor investeringen en werd ICT alleen als kostenpost gezien.
Berendsen 2012-2013 (Arnhem)
Een functie als applicatiebeheerder waarbij er veel waardering was voor het feit dat ik begreep hoe de achterliggende database functioneerde. Deze waardering kwam niet alleen door het maken van complexe query’s maar ook door het inlezen van nieuwe data en data reparaties welke anders handmatig door de operationele afdelingen moesten worden gedaan.
Met het inlijven van een overname kwam ook de integratie van hun ERP systeem in het onze. De migratie hiervan werd door mij gedaan.
Zelfstandig 2013-2017
Lichaamswerk en natuurgids. Het geven van groepslessen in bewustzijn in beweging. Het gidsen van toeristen op de Veluwe. Het geven van individuele sessies lichaamswerk. Bestuurslid en voorzitter van Vereniging Trager Approach Nederland (VTAN).
Het maken van eigen websites in html5 en css3. Leiding van het project voor de nieuwe website voor de VTAN. Maken van eigen promotie materiaal.

Werkervaring

Amefa 2004-2009 (Apeldoorn)
In dienst gekomen bij de ICT afdeling nadat ik voor de inkoop afdeling een order opvolg systeem had gemaakt. Hierdoor konden inkoop orders bij de 30 verschillende leveranciers opgevolgd worden en kon de status hiervan automatisch met de 8 verschillende verkoopkantoren gedeeld worden.
Mijn voornaamste taak was het implementeren van een nieuw ERP systeem. Deze implementatie zou voornamelijk door eigen personeel gebeuren met ondersteuning van key-users vanuit de verschillende operationele afdelingen. Mijn taak hierin groeide uit tot het operationele beheer van dit project. Het vastleggen en opvolgen van openstaande calls, deze afstemmen met de externe consultants en de key-users. Het afstemmen en laten testen van de oplossingen hiervan met de key-users. Ook de technische implementatie was mijn werk. Installatie van de cliënt applicatie, inregelen van de server en printspoolers, inregelen van gegevensuitwisselingen met andere systemen. Ook was ik verantwoordelijk voor de migratie. De data werd door een collega uit het legacy systeem gehaald en door mij ge-hercodeerd en ingelezen in het nieuwe ERP systeem waarna het testen hiervan door key-users door mij werd gecoördineerd. Na een succesvolle implementatie in Nederland werd de implementatie van het verkoopkantoor in Spanje gedaan en de implementatie van de voorraadhoudende locatie in Polen voorbereid.
Mijn tweede taak werd systeem beheer. Uit onvrede over de hiervoor ingehuurde dienstverlener ging ik steeds vaker deze taken zelf oplossen. Hierin was ik volledig autodidact, telkens als een storing of probleem zich voordeed dook ik in de materie om deze zo op te lossen. Al snel was de externe dienstverlener alleen nog nodig voor specialistische zaken als het inregelen van een nieuwe mailserver. Veel voorkomende issues met desktops, servers, applicaties, databases en mailserver werden door mij afgehandeld.
Als hoofdkantoor waren wij verantwoordelijk voor de ICT van de gehele Amefa groep. Naast het uitrollen van het ERP pakket bestond dit uit de implementatie van een MPLS oplossing en het ondersteunen van de lokale ICT infrastructuren. In enkele jaren had ik mij de gehele infrastructuur dermate eigen gemaakt dat bij het vertrek van de ICT manager ik enkele maanden de functie van interim ICT manager heb bekleed.
Enkele maanden na het aantreden van een nieuwe ICT manager was de uitdaging uit de functie. De desktop en server omgeving was nu volledig virtueel. Door economische en bedrijfspolitieke redenen was de internationale implementatie van het ERP pakket stil komen liggen. Lokaal was er weinig werk aan het inmiddels goed functioneren ERP pakket. De vorige ICT manager hield zich voornamelijk bezig met het strategisch (International) beleid en liet het operationele niveau aan mij. Met de nieuwe ICT manager viel voor mijn functie ook het inkopen en aansturen van externen weg.
Tennet 2010-2011 (Arnhem)
Ik heb toen de overstap gemaakt naar Tennet. Een vele malen grotere organisatie waar ik hoopte mijn brede kennis van het ERP systeem te kunnen inzetten. Door de verregaande verzuiling in deze organisatie kon ik slechts een deel van mijn kennis inzetten en verder ontwikkelen. Er werd veel maatwerk aangevraagd en het beoordelen hiervan en vervolgens uitrollen hiervan was een van de grootste taken van de afdeling functioneel applicatiebeheer. Wel heb ik me toen verder verdiept in de programmering van de applicatie logica en de werking van de onderliggende database. Een van de noemenswaardige projecten was het evalueren en herschrijven van de vele query’s die de database belasten. Ook het schrijven van een nieuw disaster recovery plan van de afdeling volgende op een ernstige storing die enkele dagen duurde waarbij de lacunes in de huidige procedure pijnlijk duidelijk werden.
Voor een redelijk deel hield ik mij bezig met technisch applicatiebeheer, wat geen onderdeel uitmaakte van mijn taakomschrijving. In mijn functie als functioneel applicatiebeheerder waren geen mogelijkheden tot groei.
Dru 2011-2012 (Duiven)
Omdat ik een bredere functie zocht en meer uitdaging ging ik aan de slag bij Dru als applicatiebeheerder/systeembeheerder. Ter ondersteuning en vervanging van een chronisch zieke collega. Veel van de systemen waren verouderd en op onprofessionele wijze met elkaar verbonden. Wel was uit kostenbesparing een deel van de servers virtueel. Een groot deel van mijn tijd was ik storingen aan de systemen aan het oplossen. Er werd weinig geïnvesteerd in de ICT infrastructuur en het ontbrak duidelijk aan een moderne ERP oplossing. Pijnlijk duidelijk gemaakt door de vele meters dotmatrix printpapier die de inkoper wekelijks door moest nemen. ondanks de vele voorbeelden was er geen steun voor investeringen en werd ICT alleen als kostenpost gezien.
Berendsen 2012-2013 (Arnhem)
Een functie als applicatiebeheerder waarbij er veel waardering was voor het feit dat ik begreep hoe de achterliggende database functioneerde. Deze waardering kwam niet alleen door het maken van complexe query’s maar ook door het inlezen van nieuwe data en data reparaties welke anders handmatig door de operationele afdelingen moesten worden gedaan.
Met het inlijven van een overname kwam ook de integratie van hun ERP systeem in het onze. De migratie hiervan werd door mij gedaan.
Zelfstandig 2013-2017
Lichaamswerk en natuurgids. Het geven van groepslessen in bewustzijn in beweging. Het gidsen van toeristen op de Veluwe. Het geven van individuele sessies lichaamswerk. Bestuurslid en voorzitter van Vereniging Trager Approach Nederland (VTAN).
Het maken van eigen websites in html5 en css3. Leiding van het project voor de nieuwe website voor de VTAN. Maken van eigen promotie materiaal.

Software kennis

 • Visual Basic
 • MS Word
 • MS Excel
 • MS Acces
 • SQL

Software kennis


 • Visual Basic
 • MS Word
 • MS Excel
 • MS Acces
 • SQL
 • MS Dynamics
 • MS Powerpoint
 • Html
 • Facebook
 • Drupal
 • CSS
 • MS Project
 • Back-end development
 • Front-end development
 • ASP.NET
 • Linkedin
 • Adobe Indesign
 • Adobe Photoshop
 • Java
 • Jquery
 • PHP
 • Wordpress
 • Instagram
 • Office 365
 • Adobe Illustrator
Lees meer

Opleiding

Voornamelijk autodidact. Systeembeheer, werkplekbeheer, Oracle SQL, Pl/SQL, MSSQL, IFS Applications,

Training in:
Crystal reports
Cisco call manager
Theory U (EDx)
Cybersecurity Fundamentals (EDx)
Inclusive leadership (EDx)

Opleiding

Voornamelijk autodidact. Systeembeheer, werkplekbeheer, Oracle SQL, Pl/SQL, MSSQL, IFS Applications,

Training in:
Crystal reports
Cisco call manager
Theory U (EDx)
Cybersecurity Fundamentals (EDx)
Inclusive leadership (EDx)

Kerncompetenties

 • Integriteit
 • Betrokkenheid
 • Toewijding
 • Onafhankelijkheid
 • Omgevingsbewustzijn

Kerncompetenties


 • Integriteit
 • Betrokkenheid
 • Toewijding
 • Onafhankelijkheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Omgang met details
 • Toekomstvisie
 • Creativiteit
 • Zelfinzicht
 • Vasthoudendheid
 • Aanpassingsvermogen
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Oordeelsvorming
 • Verandervermogen
 • Plannen en organiseren
 • Prioritering
 • Snel schakelen
 • Probleemanalyse
 • Initiatief nemen
 • Energie
 • Informatie-analyse
 • Besluitvaardigheid
 • Anticiperen
 • Klantgerichtheid
 • Luisteren
 • Mondelinge vaardigheid
 • Delegeren
 • Discipline
 • Timemanagement
 • Netwerkvaardigheid
 • Ambitie
 • Stressbestendigheid
 • Durf
 • Schriftelijke vaardigheid
 • Samenwerken
 • Samenbindend leiderschap
 • Overtuigingskracht
 • Organisatiegericht aansturen
 • Motiveren
 • Zelfvertrouwen
Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend)

Mijn actuele situatie

 • Huidige werkgever: zelfstandig
 • Sector: Zorg & welzijn, Reizen & Recreatie
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: In overleg

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: functioneel beheerder, systeembeheerder, werkplekbeheerder
 • Sector: Agrarisch, Dieren, Zorg & welzijn, Life Sciences, Gemeente
 • Dienstverband: Vast
 • Aantal uren: 24-32 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Jochem O. te bekijken

Mijn documenten