MBA ofwel bedrijfskunde introductie

Online cursus MBA ofwel bedrijfskunde introductie

MBA ofwel bedrijfskunde introductie | Een boeiende en praktische onlinecursus inclusief onbeperkt toegang tot aanvullend lesmateriaal uit onze leerbibliotheek met audioboeken, E-books, scans, kranten en meer.

Bedrijfskunde (MBA) als vak, of bedrijfsvoering als praktijk, is bijzonder veelomvattend. Dat gaat duizelen. En het lijkt ook ingewikkeld, terwijl het dat niet is. Bovendien kan je je afvragen wat al die modellen nu voor je kunnen doen (er zijn 3 typen modellen en nut/hulp daarvan). Deze sectie legt kort en duidelijk uit wat het hele vak nu allemaal behelst, wat modellen voor je kunnen doen, en wat de samenhang van alles is.

Dit onderwerp waar je interesse in hebt is een klein onderdeel van de veel omvangrijkere cursus “Bedrijfskunde voor management” (ook op deze site). Deze sectie is hiervan losgeknipt.

Als de video uitnodigt tot verrijking van je inzicht hierover, duik dan in het materiaal dat onderaan de video wordt aanbevolen - je kan alles daarvan op deze site vinden.

Doel

Doel is je te leren wat je aan bedrijfskunde hebt, en waar het hele vak om draait (via 8 hoofddomeinen, in logische samenhang).

Wat je gaat leren en waar je beter in wordt

  • Wat is een MBA en waarom zou je zoiets willen
  • Wat is het verschil tussen bedrijfskundekennis en natuurkundekennis
  • Wat kunnen modellen (3 typen) wel en niet voor je doen
  • Waaruit bestaat het geheel van "bedrijfsdenken"
  • Hoe verhoudt alles zich tot elkaar

Voor wie is dit?

De overall cursus is algemeen gezien voor iedereen die succesvoller wil functioneren in iedere mogelijke organisatie. Specifieker gezien is deze sectie voor mensen die meer helderheid willen over wat het vak in z'n geheel behelst.

Hoe de cursus is opgebouwd

Deze sectie uit de totaalcursus is recht-toe-recht-aan: het bestaat uit 1 video, 1 bijbehorende set slides met alles wat in de video aan bod komt (NOOT: de slides zijn in het Engels, al is het verhaal in het Nederlands), en onderaan dit geheel vind je verwijzingen naar ander materiaal op deze site, waarmee je je inzicht in dit onderwerp kan uitbreiden.

Duur en studiebelasting

Deze sectie uit de totaalcursus duurt circa 2 uur. Wil je meer leerrendement uit je e-learning halen, duik dan in de overige materialen die onderaan de cursus worden vermeld (alle beschikbaar op deze site). Afhankelijk daarvan nemen de studieduur en -belasting navenant toe.

Toetsing

Voor de kortere, "losgeknipte" secties uit SpeedMBA (zoals deze) is er geen aparte toetsing. Er zijn toetsen op het niveau van iedere hoofdmodule (zoals "Strategie"), en op het niveau van het geheel ("Bedrijfskunde voor Management").

Certificaat

Hiervoor geldt hetzelfde als de toetsing: voor de kortere, "losgeknipte" secties uit SpeedMBA (zoals deze) is er geen apart certificaat. Er zijn deelcertificaten op het niveau van iedere hoofdmodule, zoals "Strategie", en een certificaat op het niveau van het geheel ("Bedrijfskunde voor Management").

Aanvullend leermaterial

Hieronder staan enkele suggesties voor meer informatie over dit onderwerp of verbreding ervan.

Over de trainer, Machiel Emmering

Machiel studeerde economie en bedrijfskunde, en is gepromoveerd bij Nyenrode. Hij past dit toe als management consultant, trainer, projectmanager, en ondernemer.

Hij werkte voor o.a. DNB, Sara Lee en Philips, en sinds 2007 als zzp’er voor corporates (o.a. ING, MasterCard, eBay), ministeries (o.a. EZ, I&W, VWS), en grote MKB’ers (o.a. Heerema, TFG, TOPdesk).

Machiel heeft vele artikelen en een diverse boeken geschreven, waaronder Het Bedrijf, de verkorte handleiding en 100 Business Bites.

Zijn stijl is los en informeel, maar hij zit wel strak op inhoud. Zijn “ding” is om omvangrijke en schijnbaar complexe gebieden toch logisch, compact en toegankelijk voor iedereen te maken. Zo ontstond ook SpeedMBA. Eerst als live seminar en later als online cursus.

Ambitie
Besluitvaardigheid
Discipline
Informatie-analyse
Initiatief nemen
Omgevingsbewustzijn
Onafhankelijkheid
Oordeelsvorming
Organisatiegericht aansturen
Plannen en organiseren
Probleemanalyse
Toekomstvisie