Terug

Stille armoede te baas

17 mei 2020 door Niels Aussems

In Nederland neemt het aantal mensen in stille armoede met de dag toe. Iedereen overkomt het werkenden, uitkeringsgerichtigden en werklozen. Door de coronacrisis zal dat aantal nog sneller gaan oplopen, omdat naar alle waarschijnlijkheid de vaste lasten gaan stijgen. Zolang de lonen en uitkeringen niet mee stijgen wordt voor steeds meer mensen het erg moeilijk om al hun rekeningen te betalen. Als er niets verandert zal straks een groot deel van de Nederlanders zijn rekeningen niet meer kunnen betalen. Dat moeten we als solidair land niet laten gebeuren.

 

Zelf heb ik vanaf mijn 18e een Wajong uitkering. Na 8 jaar ingechreven te hebben gestaan en 1,5 jaar intensief reageren heb ik sinds kerst 2019 een huurwoning gekregen. Alleen heb ik er wel wel spijt van gezien de oplopende lasten. Dat ik nog gelukkig in de hand kan houden door niet aan alles toe te geven. Soms wilt wat tegen gas kosten kunnen besparen. Alleen houdt dat een keer op en is het op die manier ook niet fijn leven.

 

De landelijke en lokale politiek zou van mij wat creatiever moeten gaan worden en meer begrip in deze problematiek moeten tonen. Ik denk graag met ze mee:

 

Korte termijn:

 

Lange termijn:

 • Waterschapsbelasting op verbruik is eerlijker en realiseerbaar na rondvraag bij alle Waterschappen
 • De Gemeentelijke belastingen, huurverhoging en de zorg inkomensafhankelijk maken. SP Breda heeft al gepleit voor inkomensafhankelijke gemeentelijke belastingen: http://bredavandaag.nl/nieuws/economie/217131/maak-gemeentelijke-belasting-afhankelijk-van-inkomen
 • Cashback op energie verboden maken voorkomt schulden
 • Energienota op verbruik voorkomt schulden. De energielevancier is geen bank.
 • Een uitkering zonder regels levert meer resultaat op dan de bureaucratie onder het huidig sociaalsysteem
 • Toeslagen direct laten toestromen naar de woningcorporatie, kinderdagverblijf en zorg. Dat na te toeslagaffaire alleen maar meer wordt geroepen: https://www.ad.nl/politiek/om-einde-te-maken-aan-toeslagenberg-moeten-eerst-heilige-huisjes-omver-br~a19fe6b6/
 • Een landelijk registratiesysteem van schulden voor deurwaarders, schuldhulpverleners en cliënten.
 • Eigen risico voor de zorg verlagen naar 150 euro is voor iedereen houdbaar
 • Eigen bijdrage zorg schrappen. Dat werpt momenteel een te hoge drempel op naast de 385 euro eigen risico.
 • Tandartskosten verlagen en kosten op een betalingsregeling schrappen
 • Een vriendelijkere en begrijpelijkere communicatie bij factureren van overheden

 

Enzovoorts. Jij hebt vast ook nog goede oplossingen? Dan hoor ik dat graag via meldpunt@nationaletalentenbank.nl

 

Een solidair land heeft in mijn ogen geen schuldhulpverlening en voedselbanken. Omdat het systeem erop gericht is om als samenleving voor elkaar te zorgen. In werkelijkheid is dat jammer genoeg vaak niet zo en moet je diep in de shit zitten wil je door de Nederlandse Overheid geholpen kunnen worden. Terwijl het beter voorkomen kan worden door alles zo in te richten dat het leven voor iedereen betaalbaar is. Om te beginnen de kloof tussen arm en rijk te gaan verkleinen.

 

Bekijk de volgende interessante uitzendingen:

 

https://demonitor.kro-ncrv.nl/uitzendingen/uitzending-terugkijken-wel-werk-geen-woning

 

https://demonitor.kro-ncrv.nl/uitzendingen/uitzichtloze-schulden

 

https://demonitor.kro-ncrv.nl/uitzendingen/de-hoge-prijs-van-schulden

 

https://demonitor.kro-ncrv.nl/uitzendingen/schulden-en-incassobureaus

 

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2019-2020/kijken-naar-de-rijken.html

 • Financieel & Administratie
 • Juridisch & Recht
 • Overig