Talentcard®
Overzicht profielen
Talentcard van Gert-Jan Hoitink

Gert-Jan Hoitink

Personalia

Leeftijd
45 jaar

Portfolio

Skills, Digitale vaardigheden

 • Linkedin
 • Salesforce
 • MS Excel
 • MS Powerpoint
 • Facebook
 • Office 365
 • MS Word
 • MS Sharepoint
 • Twitter
 • MS Acces

Skills, Soft skills

Rijbewijs en talenkennis

Talen (spreken)
 • Nederlands
 • Duits
 • Engels
 • Frans
Talen (schrijven)
 • Nederlands
 • Duits
 • Engels
 • Frans

Dit ben ik

Mijn dromen en ambities

Mijn naam is Gert-Jan Hoitink, woonachtig in Amersfoort. Ik voel me betrokken bij wat zich in de maatschappij afspeelt, nu en in de toekomst. Mobiliteit, Regionale Economie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn thema's die mijn speciale interesse hebben.

Ik houd ervan om verbanden te leggen tussen mijn eigen vakgebied en andere vakgebieden. Mijn sterk ontwikkeld analytisch vermogen stelt me daartoe in staat. Ik ben nauwkeurig, heb een scherp oog voor detail maar ben zeker in staat om de hoofdlijnen te blijven zien. Ik schrijf helder en gestructureerd en in goed Nederlands. Andere eigenschappen zijn onafhankelijk denken en constructief-kritisch.

Ik heb een lichte afwijking op het autistisch spectrum. Ik ben erg gesteld op structuur maar weet die ook zelf aan te brengen. Bij plotselinge veranderingen moet ik wel eens even slikken maar een kleine kwinkslag van iemand anders kan tot de juiste omslag in mijn denken leiden. Verder zoek ik het liefst een omgeving op met niet te veel prikkels.

Zo, best een open en moeilijke vraag maar ik hoop dat ik wel een beeld heb kunnen geven van wie ik ben.

Hier ben ik écht goed in

Ik ben bestuurskundige met als specialisme overheidsbeleid. Verder ben ik ook verkeerskundige. Mijn afstudeerthema's zijn regionale economie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, toegepast bij OV-bedrijven.

Mijn kracht ligt in onderzoek en (beleids)analyse en het leggen van verbanden tussen verschillende disciplines. Verder ben ik goed in werk dat vraagt om grote nauwkeurigheid en het aanbrengen van structuur. Ik ben vaardig met cijfers en met taal.

Ik wil graag werken als

Functie(s):
 • beleidsmedewerker
 • secretaris raad van bestuur
 • bibliothecaris
 • administrateur
 • tekstverwerker
 • bibliotheekmedewerker
 • medewerker postkamer
Sector(en):
 • Onderzoek
 • Overheid
 • Transport & Logistiek
 • Gemeente
Dienstverband(en):
 • Vast
 • Tijdelijk
Salaris:
 • 2.500 - 3.500
Aantal uren:
 • 16-24 uur
 • 24-32 uur
 • 32-40 uur

Wat breng ik mee?

Zo omschrijven anderen mij

Analytisch
Accuraat
Breed interessegebied
Gestructureerd
Betrokken
Constructief-kritisch

Mijn huidige situatie

Huidige werkgever:
 • Antea Group
Functie(s):
 • documentalist
Sector(en):
 • Transport & Logistiek
Carrièreniveau:
 • Ervaren
Beschikbaar vanaf:
 • Binnen 1 maand

Werkervaring

Documentbeheerder bij Antea Group:
voor het project Nieuwe Tramremise van de Provincie Utrecht maak ik deel uit van het team Projectbeheersing. Het is mijn taak om te zorgen voor een overzichtelijke mappenstructuur zodat relevante documenten snel te traceren zijn.

Projectmedewerker bij Ronnico:
Controleren of bewegwijzeringsborden die langs de weg staan exact overeenkomen met de borden zoals die in het Nationaal Wegwijzerbestand staan.

Procesanalist bij Mango Mobility:
door middel van interviews bestaande verkoopprocessen in beeld brengen (flow charts) en vervolgens nieuwe werkprocessen opstellen.

Regionaal-economisch Onderzoeker bij het Ministerie van Economische Zaken:
indicatoren opstellen, data verzamelen en analyses maken om zo de toestand in de regio in beeld te brengen. Verder heb ik enquête opgesteld en uitgezet onder een aantal gemeenten over de (her)ontwikkeling van winkelgebieden.

Beleidsmedewerker verkeer en Economische Zaken (EZ) bij de Gemeente Baarn:
belangrijke projecten waren het opstellen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, het Economisch Beleidsplan en een projectvoorstel voor de aanleg van een glasvezelnet. Verder heb ik daarvoor beleid ontwikkeld en de uitvoering verzorgd op de beleidsterreinen verkeer en EZ. Ook vertegenwoordigde ik de Gemeente bij overleggen over regionaal beleid.

(Junior) beleidsmedewerker stedelijk beleid bij de Gemeente Enschede:
ik leverde een belangrijke bijdrage aan het Meerjaren Ontwikkelingsplan voor Enschede. Daar hoorde ook de integratie in de meerjarenbegroting bij. Verder stelde ik beleid op voor vier investeringswijken waarbij ik de verbanden legde met het stedelijk beleid, zowel op inhoudelijk als op financieel vlak.

Opleidingen

Bestuurskunde, Universiteit Twente:
Bestuurskunde is een multidisciplinaire studie waarbij het essentieel is om de juiste verbanden te zien tussen de vakgebieden Economie, Politicologie, Recht en Sociologie. Mijn afstudeerrichting is Beleidsstudies, gericht op overheidsbeleid. Mijn afstudeerscriptie betreft een onderzoek naar wat clusters van bedrijven (en instellingen) kunnen betekenen voor de reductie van werkloosheid in Utrechtse achterstandswijken.

Meer over mij

Zo besteed ik mijn vrije tijd

Ik zing bij Vocaal ensemble Amer Consort, een gemengd kamerkoor met zo'n 25 zangers. Ons repertoire bestaat uit muziek door de eeuwen heen, klassiek georienteerd.

Verder houd ik van wandelen, vooral in de bergen, concertbezoek, uit eten gaan, puzzelen en lezen.

Werkgebied

 • Amersfoort 25km
Talentcard®