Talentcard®
Overzicht profielen
Talentcard van Daphne Beuker

Daphne Beuker

Personalia

Leeftijd
47 jaar

Portfolio

Skills, Soft skills

Rijbewijs en talenkennis

Talen (spreken)
  • Nederlands
Talen (schrijven)
  • Nederlands
Rijbewijs
  • B - Personenauto

Dit ben ik

Mijn dromen en ambities

Ik werk oplossingsgericht. Het kijken naar mogelijkheden, in plaats van beperkingen, is voor mij essentieel om het beste uit mezelf en anderen te halen. Ook ben ik duidelijk, stressbestendig, consequent en beschik ik over conflicthanteringsvermogen. Daarnaast werk ik graag samen met mijn collega's. Ik ben betrokken, behulpzaam en weet van aanpakken.

Hier ben ik écht goed in

NLP- practitioner/ master
Systemisch werken (basis)

Wat breng ik mee?

Zo omschrijven anderen mij

Zelfstandig, flexibel, enthousiast, belangstellend, consequent, duidelijk, vriendelijk, doorzetter, vernieuwend,

Mijn huidige situatie

Huidige werkgever:
  • Esdege Reigersdaal
Functie(s):
  • ambulant gezinsbegeleider
Carrièreniveau:
  • Ervaren
Beschikbaar vanaf:
  • In overleg

Werkervaring

Esdege Reigersdaal - April 2021 tot heden
Functie: Ambulant gezinsondersteuner
Esdégé Reigersdaal biedt ambulante begeleiding aan mensen die zelfstandig wonen en tegen zaken aanlopen die ze zelf niet kunnen of nog niet zo makkelijk gaan. Juist om er voor te zorgen dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen en leven is er ambulante begeleiding. Esdégé Reigersdaal vindt het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk hun regie over hun eigen leven houden. De ondersteuning vindt op maat plaats en altijd in overleg. Het kan, bijvoorbeeld, gaan om ondersteuning bij:
* Administratie
* Het opbouwen of onderhouden van contacten
* Het vinden van een werkbare structuur
* Contacten met instanties

Actiezorg Februari 2016- t/m April 2021
Functie: Ambulant cliëntbegeleider
Actiezorg biedt ambulante en gespecialiseerde begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met o.a. psychische problematiek. Ik kom o.a. bij mensen thuis om praktische handvatten te bieden met als doel de zelfredzaamheid te behouden en/of te vergroten van mensen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Humanitas februari 2014 t/m maart 2020
Functie: Vrijwilliger bij Humanitas (Kop van Noord Holland). Ik vervulde een bestuursfunctie waarin ik de portefeuille scholing en jeugd beheer. Daarnaast zet ik mij in voor de activiteiten Het Maatjesproject en Vrijwillige Thuishulp. Tevens geef ik stagebegeleiding aan studenten.
Humanitas is een vereniging die opkomt voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samen leven met elkaar.
Humanitas is er voor alle mensen die het even niet alleen redden, gelijkwaardigheid staat hierbij voorop. De hulp is georganiseerd met het doel dat mensen weer de regie krijgen over hun eigen leven en zelfstandig verder kunnen.
De activiteiten van Humanitas zijn verdeeld over zes thema's:
*Eenzaamheid
*Opvoeden
*Opgroeien
*Detentie
*Thuisadministratie
*Verlies/rouw

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"De wering' - februari 2013-december 2013
Functie: Jongerenwerker

Het werk wordt uitgevoerd in 2 Jongeren centra en 4 buurthuizen in Den Helder. De doelgroep bestaat uit jongeren van 12 tot en met 23 jaar en hun ouders. De jongerenwerker ondersteund vrijwilligers die in buurthuizen activiteiten organiseren voor tieners. Problematiek van jongeren wordt in een vroeg stadium gesignaleerd en doorgeleid naar passende hulp.
Hoofdactiviteiten:
•Het plannen, organiseren en uitvoeren van (stedelijke) activiteiten voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar.
•Het werven van jongeren voor activiteiten en voor vrijwilligerswerk. •Het onderkennen, interveniëren en begeleiden van het groeps-dynamisch proces.
•Het herkennen en signaleren van problematiek bij jeugdigen en deze doorgeleiden naar de straathoekwerker.
•Het verrichten van, in het kader van de functie, voorkomende financiële, licht huishoudelijke en administratieve werkzaamheden. •Het (mede) verzorgen van P.R. voor de verschillende activiteiten, o.a. door het up date houden van de jongerenwebsite.
•Het werven, begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers binnen de locaties jongerenwerk en op de buurthuis-locaties.
•Het stimuleren van actief burgerschap van jongeren en het ondersteunen van een jongerenplatform.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parlan -(transferium) augustus 2011- augustus 2012
Functie: Groepsleider jeugdzorg plus
Transferium Jeugdzorg een Jeugdzorg plus voorziening voor jongens en meisjes (12 - 18 jr) die een intensieve behandeling nodig hebben.
Als medewerker draagt je zorg voor de uitvoering van de behandeling en de zorg aan jongeren binnen de eigen afdeling. Is bij de directe uitvoering van het werk op de afdeling gericht op het groepsgerichte behandel klimaat en de uitvoering van de individueel gerichte behandelplannen.
De Senior Groepsleider draagt zorg voor de coaching van Groepsleiders door kennis in te zetten, voorbeeldgedrag te tonen en situaties te creëren waarin Groepsleiders hun vaardigheden verder kunnen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROC kop van Noord Holland- september 2009- augustus 2011
Functie: Docent omgangskunde (2e graads)

Op het ROC gaf ik les aan leerlingen die een niveau 1 opleiding volgen. De opleiding AKA ( arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent).
Dit is een niveau 1 opleiding en bedoelt voor leerlingen die over het algemeen jonger zijn dan 23 jaar. De meeste jongeren hebben een vmbo achtergrond (met of zonder diploma) of hebben voortijdig een niveau 2 opleiding verlaten. Ze hebben veelal een praktische instelling, werken onder begeleiding en weten vaak nog niet precies wat ze willen.
Mijn werkzaamheden bestonden uit:
* Verzorgen van uiteenlopende theorielessen.
* Het ontwikkelen van lesmateriaal.
*Begeleiden van leerlingen in de BPV bedrijven.
*Het organiseren van arbeidsmarkt gerelateerde activiteiten: excursies, gastsprekers.
* Het coachen van leerlingen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Het keerpunt" (SVO-VO samenwerkingsverband noord kennemerland) - Augustus 1999-augustus 2009
Functie: Pedagogisch medewerker/docent

Het Keerpunt is een school voor leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar die niet meer op school zitten maar wel leerplichtig zijn. De leerlingen zitten hier tijdelijk en kunnen terugkeren naar hun oude school of een andere school binnen het reguliere onderwijs. Daarnaast zitten er ook leerlingen die wachten op een andere vorm van onderwijs en /of hulpverlening.
De leerlingen krijgen een programma aangeboden met studie en doe-componenten. De werkzaamheden bestaan o.a. uit; les geven in de verschillende studievakken, het geven van thema’s, sociale vaardigheden, het houden van groeps- en individuele gesprekken. En de leerlingen inzicht geven in eigen gedrag, situaties en mogelijkheden staat daarin centraal. De leerlingen krijgen een programma aangeboden met studie- en doe-componenten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parlan mei- 2004 t/m mei 2006
Functie: Trainer sociale vaardigheden

Ik gaf sociale vaardigheden aan jongeren die een leerstraf hadden opgelegd gekregen. Deze training kon bestaan uit verschillende onderwerpen afhankelijk van het delict dat ze hadden gepleegd.
Het doel is dat de jongere leert omgaan met zaken waar hij moeite mee heeft. Voorbeelden van leerstraffen zijn: ‘vergroting van sociale vaardigheden’ 'beter leren omgaan met seksualiteit' , ‘beter leren omgaan met geld’, beter leren omgaan met alcohol/drugs’ en ‘beter leren omgaan met agressie’.

Opleidingen

Opleidingen:

Omgangskunde, akte tweede graad (hbo)
september 2008- juli 2009

In de Lerarenopleiding Omgangskunde leer je leer- en ontwikkelingsprocessen bij mensen te begeleiden. De studie is vooral gericht op het lesgeven in het mbo. Voor mbo-leerlingen is het belangrijk dat ze sociale vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor hun toekomstige baan in de gezondheidszorg, de welzijnssector of de dienstverlening. Je leert hoe je als docent leerlingen kunt trainen in deze vaardigheden.

Sociaal-pedagogische hulpverlening (sph) (hbo)
augustus 2003 -juli 2006

Als sociaal pedagogisch hulpverlener help of ondersteun je mensen in hun woon- en leefsituatie. Vaak gaat het om mensen die door bijzondere omstandigheden, beperkingen of belemmeringen niet (volledig) zelfstandig kunnen functioneren. Zelfstandig wonen, werken, zorgen voor de dagelijkse dingen en samenleven met anderen is voor hen vaak een probleem. Daarom krijgen zij ondersteuning, begeleiding of opvang. Tijdens de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening leer je om op een sociale manier en uit de pedagogische hoek hulp te verlenen aan jeugdigen en volwassenen met problemen.

Sociaal-pedagogisch werk (mdgo-spw)
augustus 1996 juli -1999

Instellingskok (zelfstandig kok) (mbo)
augustus 1999- 3 juli 1995

Consumptieve techniek (lts/vbo)
augustus 1988-juli 1993
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cursussen:

2011 Motiverende gesprekstechnieken
2011 Fysieke Technieken
2011 Jeugdrecht
2011 Conflicthantering
2011 Coaching en Counselling
2009 Equip Training
2008 Oplossingsgerichte korte counselling
2007 Rots & Water training
2003 Sociale vaardigheidstraining als taakstraf voor minderjarigen
2003 Basistraining competentiegericht werken
2002 Groepsmatige sociale vaardigheidstraining
2002 Gezinsgericht werken vanuit vraaggericht perspectief

Meer over mij

Zo besteed ik mijn vrije tijd

Koken, wandelen in de natuur en het volgen van verschillende workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Gezellig samen zijn met vrienden en familie.

Quote

"Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis". – Lao-Tse

Talentcard®